Obec Veličná pripravuje zmenu územného plánu obce.

V prípade, že vlastníte pozemky, máte investičný zámer, potrebujete zmenu už existujúceho územného plánu.

Svoj návrh na zmenu územného plánu

môžete podať poštou alebo osobne na Obecný úrad vo Veličnej

do 31.8.2017.

Súčasne platný územný plán nájdete

http://www.velicna.sk/advertisement/index/23